BewustWakker –  training in integere communicatie

 

Waarom deze training?

 

Het lijkt erop dat in de wereld waarin we leven, het niet meer gaat om liefde en vertrouwen, maar om angst en controle; macht en geld. Meer en meer mensen worden zich hiervan bewust en raken hierdoor gefrustreerd. Dit laatste zorgt ervoor dat mensen laag in hun energie komen waardoor ze juist precies dát in de wereld en in hun leven laten gebeuren wat ze niet willen.

Wat we waarnemen, is dat heel veel mensen moeite hebben om van zichzelf te houden. Als je niet van jezelf houdt, kan je ook niet van een ander houden. Wat heeft dat voor effect op de wereld om je heen? Hoe zie jij die wereld dan?

We zijn zo geconditioneerd dat we denken dat van jezelf houden egoïstisch, of op zijn minst egocentrisch is. Dat jezelf op de eerste plaats stellen “dus” not done is. Maar wat is dat nou eigenlijk, van jezelf houden? Volgens ons is dat – heel eenvoudig – dat je jezelf accepteert zoals je bent. Dat je oordeelloos over jezelf bent.

Wat betekent dat voor wat je in de buitenwereld ziet? “Zo binnen, zo buiten.”zeepbel

Wij gaan ervan uit dat we allemaal precies goed zijn zoals we zijn en ook precies die plek innemen zoals de bedoeling is. Onze plek is nodig om te leren en te ontwikkelen en ervaringen op te doen.

Door middel van deze training willen wij jou inspireren, uitdagen en in je kracht zetten opdat je daar iets mee kunt doen. En elkáár, want we zullen het samen moeten doen. We beginnen de training met een gezamenlijk vertrekpunt: wat speelt er in de wereld, wat zijn de achterliggende oorzaken, hoe beïnvloedt dit jouw leven, en wat is jouw rol daarin?

 
Wat bieden we in deze training aan?

In de training doorlopen we een aantal stappen naar het uiteindelijke doel: je liefdevol kunnen verhouden tot dat wat is, inclusief jezelf, zodat je volledig in je kracht komt te staan.

Deze stappen doorlopen we door het behandelen van de volgende thema’s:

 • De problemen: wat speelt er in de wereld? (waar je al genoeg van af weet om gefrustreerd over te zijn)
 • De oplossingen: voor elk probleem in de wereld zijn er sociale, financiële, technische en spirituele oplossingen
 • Zelfbewustzijn, zelfliefde: jouw waarnemingen in de “buitenwereld” en jouw frustratie en onmacht daarover, zijn een weerspiegeling van de strijd die in jezelf woedt
 • Verhouden: hoe je op een liefdevolle manier en zonder oordeel kunt kijken naar wat er in de wereld aan de hand is; hoe je hier mee om kunt gaan en de boosheid en angst die je voelt om te buigen naar een positieve emotie. Waardoor je hoog in je energie komt en blijft.

Integriteit: de definitie van integriteit die wij hanteren, is: zeggen wat je doet en doen wat helderje zegt. Integriteit baseert op liefde voor je zelf

 • BewustWakker: wat is dat precies? Wanneer ben je dat?
 • Oefenen: in liefdevolle en integere communicatie
 • Community realiseren: van bewust wakkere mensen.
Welke intentie hebben wij met de training?

Wij willen een community van bewust wakkere mensen creëren; die in staat zijn om zodanig van zichzelf te houden dat ze  gezamenlijk op gaan staan voor een vrije, gezonde en harmonieuze wereld. En dit bewerkstelligen door middel van integere communicatie met zichzelf, de medemens en de buitenwereld. Op het moment dat er genoeg mensen bewust wakker zijn, kantelt het bewustzijn vanzelf en zien we een andere wereld, analoog aan de ‘honderdste aap’ theorie van Rupert Sheldrake.

Slotpleidooi: de samenhang tussen Liefde voor jezelf – Integriteit – Samen – BewustWakker – Tijdsgewricht – De honderdste aap
We hebben al aangegeven wat onze intentie met de training is. Hier willen we nog even verduidelijken hoe we dat zien. Dit is geen gangbare training; dit is een training voor het grotere geheel. Een training om écht mensen bij elkaar te brengen en daarmee het eenheidsbewustzijn te materialiseren. We laten je graag meekijken naar hoe wij die samenhang zien:Basis in alles is de liefde voor jezelf. Alleen dan ben je in staat om zonder “strategie” te communiceren: strategisch communiceren doe je om te verbergen wat en hoe je eigenlijk écht denkt en voelt, vanuit onveiligheid, angst. Integere communicatie is niet-strategische communicatie. Een volgende schakel in de keten is eenheidsbewustzijn: we zijn met elkaar verbonden, één. Dat betekent dat we het samen te doen hebben, niet alleen. En dat er ook geen wij en zij is, dus hoe moeilijk ook: compassie met “the bad guys” is de sleutel. De eenheid: iedereen kan zijn eigen, unieke bijdrage leveren aan het floreren van die eenheid, zonder zich te moeten conformeren, zonder zijn unieke zelf geweld aan te doen. Een eenheid die bestaat uit een veelkleurig palet van individuen, die allemaal verschillende kwaliteiten inbrengen.
Tijdsgewricht: De oude Maya’s wisten al vele eeuwen geleden dat 21 december 2012 een keerpunt zou zijn in een grote kosmische cyclus van duizenden jaren. We hebben duizenden jaren  geleefd in een maatschappelijke piramidestructuur, waarin we onze macht afstonden aan mannen aan de top. Wat is er na 2012 veranderd: we gaan van een gesloten piramidesysteem, naar een open cirkel. We gaan het nu zelf doen! Of zoals de oude Hopi’s zeggen: we zijn zelf de verandering waarop we hebben gewacht.
Dit zijn de ingrediënten voor BewustWakker-zijn. In staat zijn dit bewustzijn te delen, met zo veel mogelijk mensen, zorgt voor het honderdste-aap effect.
En daar gaat het om.

viola-blauw

De training wordt begeleid door Miranda Slob (1972)  en Kees van de Water (1958), oprichters www.handjecontantje.org). ‘Waarom wij deze training ontwikkeld hebben:  We hebben in het afgelopen half jaar dat we met handjecontantje.org bezig zijn, ontdekt en ervaren dat er een grote noodzaak is aan integere communicatie. Voor ons is dat de randvoorwaarde is voor het BewustWakker-zijn.

 

Wat is integriteit: onze definitie is “zeggen wat je doet en doen wat je zegt”.

Wat is integere communicatie: het is een manier van communiceren die de ander uitnodigt te onderzoeken, in zichzelf en in de buitenwereld op zoek te gaan naar waarheid. Die communicatie stoelt op een aantal voorwaarden: de realisatie dat alles wat je tegen een ander zegt, je in wezen in de spiegel zegt; en dat jouw emotie alleen maar laat zien waar JIJ in geraakt wordt/bent; het zegt in principe niets over het onderwerp van je emotie.

Waarom leggen we zo de nadruk op het belang van integere communicatie: we realiseren ons dat er heel veel aan de hand is, en dat het de kunst is om zo te kijken dat je niet in allerlei negatieve emoties belandt. Dat heeft drie voordelen: je blijft een vrolijk mens, je blijft in je energie én je komt in actie. Op een manier waarmee je andere mensen inspireert hetzelfde te gaan doen.’

 

Praktische gegevens.

 • Trainingsduur en -intensiteit:
  De training bestaat uit een 2 daagse basiscursus met daarnaast nog mogelijkheden voor vervolgmodules van 1 of meer dagen. Informeer naar de diverse mogelijkheden door een mail te sturen aan info@bewustwakker.org
 • Prijs:  € 220,- inclusief BTW.
 • Locatie: in overleg zijn diverse locaties mogelijk.

 

Wil jij zelf de prijs van jouw training meebepalen?  Voor elke deelnemer die je aanbrengt, ontvang je een korting van 20% op je eigen deelnameprijs.  We willen met deze training zoveel mogelijk mensen bereiken. Jij helpt ons met het werven van deelnemers en wij jou met het financieel mogelijk maken van jouw training.