Mooie teksten

Ik wil graag in een wereld wonen
waarin iedereen elkaars gelijke is
waar het helemaal niets uit maakt
of je groot. klein, dik of dun bent
waar de kleur die onze huid draagt
een nevenzaak is, geen hoofdzaak
en men kan geloven, wat men gelooft
zonder daar een prijs voor te betalen

Ik wil graag in een wereld wonen
waarin man en vrouw gelijkwaardig zijn
waar rijkdom evenredig verdeeld wordt
of wie anderen kan helpen, dat ook doet
waar niemand de meerdere of mindere is
een oorlog nooit meer aan de orde is
en men kan leven in elkaars diversiteit
zonder daar op neer te hoeven kijken

Ik wil graag in een wereld wonen
waarin men zorg draagt voor de aarde
waar voeding bijdraagt aan gezondheid
of waar iedereen genoeg te eten heeft
waar onze natuur in ere wordt gehouden
een pleidooi, actie wordt voor het klimaat
en waar men schone brandstoffen gebruikt
zonder de aarde nog langer uit te putten

Ik wil graag in een wereld wonen
waarin mensen warm en hartelijk zijn
waar men zijn medemens als mens erkent
of de angst voor verschillen kan begraven
waar de deur voor de ander altijd open blijft
een wereld gericht op dat wat ons verbind
en met al onze goodwill tot stand gebracht
zonder goddelijk verbond zal dat niet gaan

Ik wil graag in een wereld wonen
waarin we naar een nieuw bewustzijn overgaan
waar we wereldwijd de hand naar elkaar reiken
of te leven naar de ware zin van het bestaan
waar gedachten energie en positieve kracht geven
een kans om wat onmogelijk lijkt te verwezenlijken
en dat terug te gaan zien in de aardse werkelijkheid.
zonder te twijfelen dat we in het nu worden bewogen

Ik wil graag in een wereld wonen
waarin we tot een andere levensinstelling komen
waar geloof is, daarin groeit uiteindelijk het vermogen…

~* Bron van Wijsheid *~

Reageren is niet mogelijk